غذاهای محلی کندوان

غذاهای محلی کندوان

همراهان همیشگی سوئیت صخره ای هما میتونین با هماهنگی قبلی لذت غذای سنتی رو تو دل صخره تجربه کنید

آبگوشت محلی

کوفته محلی
کوفته محلی کندوان
باقالی پلو با ماهیچه محلی
ماهیچه محلی کندوان

غذای محلی کندوان

غذای محلی روستای صخره ای کندوان

نظر